تخصصی تاسیسات، لوله و اتصالات و شیرالات بهداشتی | 1396/02/12الی 1396/02/15(سه شنبه-جمعه) | اردیبهشت | برگزارکننده:شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

تخصصی مبلمان | 1396/04/26الی 1396/04/30(سه شنبه-جمعه) | تیرماه | برگزارکننده:شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

نمایشگاه اختصاصى جمهورى اسلامى ایران در عراق، نجف | 1396/06/06الی 1396/06/10() | شهریور ماه | برگزارکننده:

گل و گیاه، سوغات | 1396/06/13الی 1396/06/17(دوشنبه-جمعه) | شهریورماه | برگزارکننده:بازرگانی نمایشگاهی سفیران حامی

عرضه مستقیم کالا( پاییزه ) | 1396/06/21الی 1396/06/27(سه شنبه-دوشنبه) | شهریورماه | برگزارکننده:شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

دام و طیور و آبزیان و صنایع وابسته | 1396/07/25الی 1396/07/28(سه شنبه-جمعه) | مهرماه | برگزارکننده:شرکت کاسپین تجارت

تخصصی لوازم خانگی | 1396/08/03الی 1396/08/07(سه شنبه-جمعه) | آبان ماه | برگزارکننده:شرکت کاسپین تجارت

صنعت ساختمان | 1396/09/07الی 1396/09/10(سه شنبه-جمعه) | آذرماه | برگزارکننده:شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

فرش دستباف | 1396/09/14الی 1396/09/18(سه شنبه-شنبه) | آذر ماه | برگزارکننده:شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

لوزام خانگی | 1396/09/27الی 1396/09/30(دوشنبه - پنجشنبه) | آذرماه | برگزارکننده:شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

الکامپ و تلکام | 1396/10/26الی 1396/10/29(سه شنبه-جمعه) | دی ماه | برگزارکننده:شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

تخصصی کفش، صندل و صنایع وابسته | 1396/11/03الی 1396/11/06(سه شنبه-جمعه) | دی ماه | برگزارکننده:شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

مبلمان | 1396/11/09الی 1396/11/13(دوشنبه - جمعه) | دی ماه | برگزارکننده:شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

فرش ماشینی، تابلو فرش، لوستر و تزئینات داخلی | 1396/11/24الی 1396/11/27(سه شنبه-جمعه) | بهمن ماه | برگزارکننده:شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

معدن و صنایع وابسته | 1396/12/02الی 1396/12/04(چهارشنبه - جمعه) | اسنفدماه | برگزارکننده:شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

خانه ایرانی، جهیزیه عروس و خدمات مرتبط | 1396/12/07الی 1396/12/11(دوشنبه - جمعه) | اسفندماه | برگزارکننده:شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

گل و گیاه ، سوغات و هدایا | 1396/12/14الی 1396/12/18(دوشنبه-جمعه) | اسفندماه | برگزارکننده:شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم

عرضه مستقیم کالا( بهاره ) | 1396/12/23الی 1396/12/29(چهارشنبه -سه شنبه) | اسفندماه | برگزارکننده:شرکت توسعه نمایشگاههای بین المللی استان قم