نمایشگاه لوازم خانگی

تاریخ برگزاری :19 الی 23 آذرماه

ثبت نام نمایشگاه لوازم خانگی آغاز شد .

جهت تسریع در انجام امور ثبت نام ، نام شخصیت حقوقی یا حقیقی، زمینه فعالیت، ، شماره تماس  خود را به شماره 09036154043 پیامک نمائید .