نمایشگاه ملی اقوام و عشایر ایران

تاریخ برگزاری : 28 آبان لغایت 2 آذرماه

ثبت نام نمایشگاه ملی اقوام و عشایر ایران آغاز شد.

جهت تسریع در انجام امور ثبت نام ، نام شخصیت حقوقی یا حقیقی، زمینه فعالیت، ، شماره تماس  خود را به شماره 09036154043 پیامک نمائید .